042 854 034
info@ckthartloei.com
  • นายก
  • ปลัด

แผนงาน

Login Form

000014415
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
26
39
267
13757
999
1188
14415

เทศบาลธาตุ 34.204.175.38
เทศบาลธาตุ


กิจกรรมตามนโยบาย"จังหวัดสะอาด"ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (26 ส.ค. 62)
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุ (22 ส.ค. 62)

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านอาสาสมัคร กศน. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (16 ส.ค. 62)
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
      พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (12 ส.ค. 62)
กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
      พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 (8 ส.ค. 62)
ออกรับซื้อขยะบ้านสงเปือย หมู่7 และหมู่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม (8 ส.ค. 62)
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  (28 ก.ค. 62)  
โครงการการเรียนรู้อนุรักษ์อาหารท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลธาตุ (24 ก.ค. 62)
โครงการส่งเสริมการปลูกฝ้ายพื้นเมือง ประจำปี พ.ศ.2562 (22 ก.ค. 62)
ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (21 ก.ค. 62)
โครงการอบรมจริยธรรม ประจำปี 2562 (19 ก.ค. 62)
ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ  (18 ก.ค. 62)
ออกพ่นเคมีจำกัดยุงลาย-แจกทราย โรงเรียนธาตุวิทยาคม (16 ก.ค. 62)
โครงการธรรมะสู่โรงเรียน (แห่เทียนเข้าพรรษา 2562) (15 ก.ค. 62)
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน (แปรรูป ผลผลิตจากกล้วย)  (11 ก.ค. 62)
กิจกรรม Big Cleaning Day รอบสำนักงาน (4 ก.ค. 62)
จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (20 มิ.ย. 62)
ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ คุณอุบลรัตน์ ทุมสงคราม บ้านธาตุ หมู่ 14 (18 มิ.ย. 62)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (17 มิ.ย. 62)
โครงการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย (14 มิ.ย. 62)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 62)
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,แผนชุมชน หมู่ 1 และ 16 (24 พ.ค. 62)
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,แผนชุมชน หมู่ 2 และ 15 (23 พ.ค. 62)
อำเภอเคลื่อนที่ การออกหน่วยบริการ "อำเภอเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" (23 พ.ค. 62)
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันวิสาขบูชา) พ.ศ.2562 (16 พ.ค. 62)
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,แผนชุมชน หมู่ 7 และ 11 (15 พ.ค. 62)
เยี่ยมผู้ป่วย นายมิตร ผิวศิริ ณ บ้านห้วยพอด หมู่ที่ 5 (14 พ.ค. 62)
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,แผนชุมชน หมู่ 10 (13 พ.ค. 62)
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (6 พ.ค. 62)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 หมู่ 19 (30 เม.ย. 62)
ออกตรวจบ้านเรือนที่เสียหายจากวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลธาตุ ( 30 เม.ย. 62)
ออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าตามถนน (30 เม.ย. 62)
ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกับแขวงการทางเชียงคาน ตัดต้นไม้ล้มทับถนนสายธาตุ-ปากชม (29 เม.ย. 62)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 หมู่ 12 ณ. บ้านผู้ใหญ่หมู่ 12 และ หมู่14 (24 เม.ย. 62)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ม.2 และ ม.15 ณ วัดพระธาตุ (23 เม.ย. 62)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ม.1 และ ม.16 ณ วัดอินทราราม (22 เม.ย. 62)
 ออกพ่นเคมีกำจัดยุงลาย case ม.16  (19 เม.ย. 62)
ออกให้บริการซ่อมแซ่มไฟฟ้าตามหมู่บ้าน ม.5 และ ม.12 (18 เม.ย. 62)
โครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       โรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์  (21 มี.ค. 62)
ร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 (18 มี.ค. 62)
ร่วมงานกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย อำเภอเชียงคาน (15 มี.ค. 62)
กิจกรรม Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" (20 ก.พ. 62)
กิจกรรมBig Cleaning Day เก็บขยะถนนสายเลย-เชียงคาน (8 ก.พ. 62)
ออกหน่วยรับซื้อขยะ ในกองทุนขยะทองคำเพื่อกาสงเคราะห์และสวัสดิการ (8 ก.พ. 62)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  (24 ม.ค. 62)
โครงการอนุรักษ์อาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ (24 ม.ค. 62)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (11 ม.ค. 62)
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 (27 ธ.ค. 61)
 กิจกรรม Big Cleaning Day และร่วมกันปลูกต้นเฟื้อนฟ้า (26 ธ.ค. 61)
ออกรับซื้อขยะ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 (8 ธ.ค. 61)
ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และพิธีถวานพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง (5 ธ.ค. 61)
กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) (3 ธ.ค. 61)
ออกพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้มาเลเลีย (20 พ.ย. 61)
ร่วมกัน Big Cleaning day สถานที่จัดงานลอยกระทง (20 พ.ย. 61)
รับมอบเตาเผาขยะมูลฝอย (ชนิดแพมเพิส) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (16 พ.ย. 61)
กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ตามโครงการ "หมอชวนวิ่ง" (15 พ.ย. 61)
ร่วมงานทอกกฐินสามัคคีอำเภอเชียงคาน ประจำปี 2561 การออกหน่วยบริการ "อำเภอเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
       สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (2 พ.ย. 61)

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลธาตุ (2 พ.ย. 61)
 ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 61)
ร่วมงานออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2561 (21 ต.ค. 61)
 ออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการ ในการดูแลของเทศบาลตำบลธาตุ (17 ต.ค. 61)  
ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ (13 ต.ค. 61)  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วััยรุ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (23 ก.ย. 61)
ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลโนนปอแดง (20 ก.ย. 61)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561 (18 มี.ค. 61)
 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเพศศึกษาและป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561 (5 ก.ย. 2561)
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพทำผ้าห่มนวมจากฝ้าย (27 ส.ค. 61)
กิจกรรมดายหญ้าสวนฝ้าย (22 ส.ค. 61)
  กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุ(บ้านสงเปือย,วัดอ้อมแก้ว) (12 ส.ค. 61)